●วิธีการสมัคร

 • *อนุญาตเฉพาะรูปถ่ายสีเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปรับแต่งหรือสังเคราะห์ด้วยโปรแกรม
 • *อนุญาตเฉพาะผลงานต้นฉบับที่ผู้สมัครเป็นเจ้าของผลงานแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
 • *สำหรับผลงานที่จะตีพิมพ์และคัดเลือก อนุญาตเฉพาะผลงานที่ถ่ายภาพในพื้นที่ของจังหวัดฟุกุชิมะตอนเหนือ (เมืองฟุกุชิมะ, เมืองนิฮงมัตสึ, เมืองดาเตะ, เมืองโมโตมิยะ, เมืองโคโอริ, เมืองคุนิมิ, เมืองคาวามาตะ, เมืองโอตามะ) เท่านั้น
 • *ประมาณ 12 ล้านพิกเซล ในรูปแบบ "jpg, jpeg" ขนาดไม่เกิน 5MB

●ข้อควรระวัง

 • ・ผลงานที่ได้รับรางวัลอาจจะถูกใช้งานบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับบ่อน้ำพุร้อน 4 แห่งและจังหวัดฟุกุชิมะ, สิ่งตีพิมพ์ หรืองานแสดงผลงาน
  กรุณาส่งผลงานโดยที่ได้รับการยินยอมจากบุคคลหรือสถานที่ซึ่งปรากฏอยู่ในภาพถ่ายก่อน
 • ・กรณีที่มีการกระทำซึ่งดูเหมือนว่าได้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ได้รับการยินยอมจากบุคคลหรือสถานที่ในภาพถ่าย ทางผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
  นอกจากนี้ หากผลงานที่เป็นปัญหาชิ้นนั้นได้รับการยืนยันว่าได้ละเมิดจริง มีโอกาสที่จะถูกเพิกถอนรางวัล
 • ・หลังจากสมัครส่งผลงานแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้
 • ・การส่งผลงานภาพถ่ายที่ละเมิดลิขสิทธิ์, ภาพถ่ายที่ขัดต่อศีลธรรม และภาพถ่ายที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นจะถูกตัดสิทธิ์
 • ・ผู้สมัครจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและส่งข้อมูลเอง
 • ・ไม่สามารถเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินหรือถ่ายโอนสิทธิ์ได้
 • ・การเข้าร่วมในแคมเปญนี้ถือเป็นการตัดสินใจและเป็นความรับผิดชอบโดยตัวของผู้สมัครเอง ในกรณีที่เกิดความเสียหายใด ๆ กับผู้สมัครในการส่งผลงาน ทางผู้จัดงานจะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ยกเว้นว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากเจตนาหรือความเสียหายร้ายแรง
 • ・ทางสำนักงานจะไม่มีการติดต่อเพื่อขอความเห็นชอบในการตีพิมพ์ผลงานที่สมัครทางเว็บไซต์และทางไปรษณีย์
 • ・หากพบว่าผลงานที่ส่งเข้ามามีการซ้ำซ้อนกับการประกวดอื่น อาจมีการลดลำดับความสำคัญของผลงานดังกล่าวในขั้นตอนพิจารณาคัดเลือก

●ลิขสิทธิ์และข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์จะเป็นของทางผู้จัดงาน สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่กรอกเข้ามานั้น นอกเหนือจากการใช้สำหรับแจ้งผลการตรวจสอบและผลประกาศรางวัล, การติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลงานที่ส่งเข้ามา และการตีพิมพ์วารสารของจังหวัดฟุกุชิมะและหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานแล้ว เราจะขอใช้ในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดในครั้งนี้ รวมไปถึงการให้คำแนะนำในการจัดงานประกวดครั้งถัดไปด้วย

ภาพถ่ายที่โพสต์

*ประมาณ 12 ล้านพิกเซล ในรูปแบบ "jpg, jpeg" ขนาดไม่เกิน 5MB

ชื่อเล่นที่โพสต์
ชื่อผลงาน
สถานที่ถ่ายภาพ
วันที่ถ่ายภาพ
ชื่อ
วันเดือนปีเกิด
เพศ ชาย หญิง
รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่
ที่อยู่อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์