นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของบุคคล

1. นิยามของข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อและนามสกุล, ที่อยู่, วันเดือนปีเกิด, เพศ, อาชีพ, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล แม้ว่าข้อมูลเพียงเหล่านี้จะไม่สามารถนำมาใช้ระบุตัวตนของบุคคลแบบเจาะจงได้ แต่ก็สามารถนำไปเทียบเคียงกับข้อมูลอื่น ๆ ได้โดยง่าย และอาจกลายเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ระบุตัวตนของบุคคลแบบเจาะจงได้
2. จุดประสงค์การใช้งาน
ข้อมูลที่ได้กรอกเข้ามาจะถูกนำมาใช้สำหรับอ้างอิงเพื่อการดำเนินงานให้บริการของทางเว็บไซต์ได้อย่างราบรื่น
สำหรับชื่อและนามสกุล, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล ทางเราจะใช้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับติดต่อ
สำหรับเพศ, อายุ ที่ได้กรอกเข้ามาโดยสมัครใจ ทางเราจะใช้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
นอกจากนี้ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยขึ้นอยู่กับเนื้อหาของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
สำหรับที่อยู่อีเมล เราจะใช้เป็นข้อมูลสำหรับติดต่อ
นอกจากนี้ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยขึ้นอยู่กับเนื้อหาของความคิดเห็นและการติดต่อสอบถาม
3. การจำกัดการใช้งานและการให้ข้อมูล
ยกเว้นในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลอันเนื่องมาจากกฎหมาย, กรณีที่มีการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น การเข้าใช้งานอย่างไม่ถูกต้องหรือการข่มขู่ หรือกรณีที่มีเหตุผลพิเศษอื่น ๆ เราจะไม่นำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้นอกเหนือไปจากจุดประสงค์การใช้งานที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2 และจะไม่นำไปมอบให้กับบุคคลที่ 3
อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้งาน, ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของเว็บไซต์นี้ อาจมีการนำไปเปิดเผยเป็นข้อมูลเชิงสถิติหรือความคิดเห็นในอนาคต
4. การดูแลรักษาความปลอดภัย
ทางเราจะดำเนินการจัดการที่จำเป็นเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการรั่วไหล, ความเสียหายของข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้กรอกเข้ามา
นอกจากนี้ สำหรับการใช้งานข้อมูลภายในเว็บไซต์นี้แล้ว อาจจะมีการมอบหมายให้หน่วยงานภายนอกด้วย แต่ไม่ว่าอย่างไรทางเราก็จะดำเนินการจัดการที่จำเป็นเพื่อควบคุมดูแลข้อมูลเหล่านั้นอย่างเหมาะสมแม้จะเป็นหน่วยงานภายนอกก็ตาม
5. ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
นโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพียงแค่เฉพาะในเว็บไซต์นี้ (ไดเรคทอรีด้านล่าง) เท่านั้น สำหรับการใช้งานข้อมูลโดยองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องนั้นจะถือเป็นการดำเนินงานโดยความรับผิดชอบของแต่ละองค์กรไป

กลับไปด้านบน